Úvod
Obce
Kľúče
 

ADOTEL-HEX s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 30229162

Deň zápisu: 17.12.1991

Lieskovská cesta 456
Zvolen
96003

Vložka 236/L, oddiel Sro

 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Predaj nehnuteľností
 • Prípravné práce pre stavbu
 • Demolácie a zemné práce
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Inžinierska činnosť
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
 • Prenájom a leasing nehnuteľností
 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • Nákup a predaj nehnuteľností
 • Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Obchod a prenájom nehnuteľností
 • Revízia elektrických zariadení
 • Nákup a predaj starožitností
 • Elektroinštalácie
 • Montáž káblových rozvodov a antén
 • Inštalácia, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
 • Nákup a predaj pneumatík
 • Projektovanie elektrických zariadení do 1000 V železničnej oznamovacej, signalizačnej a informačnej techniky
 • Prenájom pozemkov a nehnuteľností
 • Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu a služieb okrem koncesovaných živností a tovarov, ku ktorým je potrebné zvláštne povolenie
 • Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom do 1000 V v objektoch triedy "A"
 • Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V, ktoré tvoria súčasť dráhovej oznamovacej, signalizačnej a informačnej techniky
 • Projektovanie, vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických v rozsahu napätí striedavých do 1000V vrátane a jednosmerných do 1500V vrátane v rozsahu: - elektrické vedenia vzdušné i kábelové, elektrická inštalácia budov, elektrické zariadenia, ktoré tvoria súčasť oznamovacej a elektrickej železničnej zabezpečovacej techniky, elektrické zariadenia požiarnej signalizácie, zariadenia na ochranu pred nebezpečnými účinkami atmosferickej a statickej elektriny
 • Prenájom hnuteľností
 • Demolácia, výkopové a zemné práce
 • Prenájom nehnuteľností - obchodov
 • Demolácia a sanačné práce
 • Projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy "A"


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy